czwartek, 19 kwietnia 2018

III Memoriał im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie” kwiecień 2018

Zapraszamy 28 kwietnia 2018 roku do wzięcia udziału w Turnieju OPEN Piłki Siatkowej MIX o Puchar Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego ”Start” Wola Mielecka, w ramach III Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie” kwiecień 2018.
1. Cel działania:
- popularyzacja piłki siatkowej w środowisku Powiatu Mieleckiego,
- aktywne uczestniczenie młodzieży, dziewcząt, chłopców, kobiet, mężczyzn w zawodach sportowych, stanowiące kontynuację działań edukacyjnych i wychowawczych ŚP. Ryszarda Gąbki, nauczyciela wychowania fizycznego Zespołu Szkól w Woli Mieleckiej.
- współpraca, rywalizacja, integracja uczestników turnieju, byłych uczniów, reprezentantów Zespołu Szkół  w Woli Mieleckiej, byłych wychowanków  ŚP. Ryszarda Gąbki
- upowszechnianie pozytywnych wzorów i postaw sportowych wśród dorosłych i młodzieży
- wyłonienie najlepszych drużyn w systemie MIX,
2. Organizator:
- Zespół Szkół w Woli Mieleckiej,
- Uczniowski Klub Sportowy „START” Wola Mielecka.
3. Miejsce:  Publiczne Gimnazjum w Woli Mieleckiej – sala gimnastyczna.
4. Kiedy: Turniej odbędzie się: 28. 04. 2018 (sobota),
godz. 8.00 – Msza Święta w Intencji ŚP. Ryszarda Gąbki w Kaplicy. Parafii Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej,
godz. 9.00 – Rozpoczęcie Turnieju, losowanie kolejności meczów i miejsce spotkań eliminacyjnych i finałowych.
5. Uczestnicy:
- Drużyny mieszane MIX (maksymalnie liczące 12 zawodników – 8 mężczyzn, 4 kobiety)
- Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2018r. - liczy się kolejność zgłoszeń (liczba drużyn ograniczona – maksymalnie 10 drużyn). Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: bogusiadg@op.pl
- W rozgrywkach wykluczony jest udział zawodników profesjonalnych, trenujących i grających czynnie w klubie sportowym zgłoszonych do rozgrywek.
- Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych zawodników.
6. Regulamin:
- Obowiązują przepisy gry Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
- W zawodach startuje drużyna MIX, która prześle wypełnione zgłoszenie do turnieju najpóźniej do 26 kwietnia 2018 roku na adres: bogusiadg@op.pl
W skład drużyny wchodzi max 12 osób (8 mężczyzn i 4 kobiety) na boisku 2+4 (2 kobiety, 4 mężczyzn) zmiany – kobieta za kobietę, mężczyzna za mężczyznę).
Zawodnicy występują w strojach sportowych oraz sportowym obuwiu do gry w siatkówkę.
W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii  i zegarków.
System rozgrywek: „każdy z każdym”,
Gra toczy się do dwóch wygranych setów, trzeci set jest tie-break do 15 pkt,
Obowiązuje następujący podział punktów:
    wygrana  2:0 – 3 p, wygrana   2:1 – 2 p,  przegrana  1:2 – 1 p,   przegrana  0:2 – 0 p.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
a.większa liczba zdobytych punktów,
b.jeżeli dwie drużyny lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów :
 - lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
 - lepszy (wyższy) stosunek małych punktów  zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
 - wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami
Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
7. Postanowienia końcowe:
- Uzyskanie zgody rodziców/ prawnych opiekunów niepełnoletnich zawodników na udział w zawodach jest w gestii kierowników drużyn.
- Kierownikiem drużyny musi być pełnoletnia osoba, sprawująca opiekę nad uczestniczącymi zawodnikami.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu  i odzieży
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas turnieju.
- Organizator nie ubezpiecza zawodników i zawodów.
- Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.
- Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w porozumieniu z kierownikami drużyn.
8. Organizator zapewnia:
- Warunki organizacyjne, bezpieczeństwo, obsadę sędziowską, wodę mineralną, posiłek regeneracyjny, kawa, herbata.
9. Nagrody : w ramach turnieju zwycięska drużyna otrzyma :
- Puchar Prezesa UKS „START” Wola Mielecka
Drużyny:
- w kolejności od I – III otrzymują medale i dyplomy:
- w kolejności IV -……. dyplomy,
- nagroda dla najlepszego zawodnika meczu
10.Finansowanie: Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ofert:
- Wójta Gminy Mielec,
- Starosty Powiatu Mieleckiego

Pobierz zgłoszenie:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz